Uslovi

Uslovi korišćenja Nestlé Purina PetCare

Hvala vam što ste posetili Purina.rs. Nadamo se da će vam naš veb sajt pružiti i potrebne informacije i zabavu. Molimo vas da pažljivo pročitate uslove iz ovog dokumenta, jer se svako korišćenje ovog veb sajta smatra vašim prihvatanjem uslova koji su ovde navedeni.

Kroz ovaj sajt, termini «mi», «nas», «naš», «Purina”, “Nestlé Purina» i «Nestlé Purina PetCare», «Nestlé» odnosi se na Nestlé Adriatic S d.o.o. . «Nestlé Group» se odnose na Nestlé S.A. i u zavisnosti od konteksta, na njihova pridružena društva Nestlé UK Ltd i Nestlé Ireland Ltd. «Vi» se odnosi na lice koje pristupa, odnosno koristi ovaj veb sajt.

Politika privatnosti veb sajta

Nestlé Purina PetCare poštuje vase pravo na privatnost dok koristite naše veb sajtove i sa nama obavljate elektronsku komunikaciju. Svi lični podaci ili materijal koji se šalje veb sajtovima Nestlé Grupe podležu poslovnoj politici o privatnosti i zaštiti ličnih podataka Nestlé Grupe. Za opširnije informacije molimo kliknite na sledeći link Nestlé Purina Politika privatnosti.Preciznost, potpunost i pravovremenost informacija

Iako ulažemo sve moguće napore da obezbedimo tačnost i potpunost informacija na ovom veb sajtu, nismo odgovorni ukoliko informacije koje su dostupne na ovom veb sajtu nisu tačne ili potpune. Ukoliko se oslanjate na materijal sa ovog veb sajta to činite na sopstveni rizik. Saglasni ste da ste sami odgovorni za praćenje svih izmena materijala i informacija koji se nalaze na ovom veb sajtu.

Prenos

Sva komunikacija koja nije lične prirode ili materijal koji putem elektronske pošte ili na drugi način prenosite na ovaj veb sajt, zajedno sa svim podacima, pitanjima, komentarima, sugestijama i slično, jeste i biće tretirani kao da nisu poverljive prirode. Sve što prenosite ili postavljate na sajt postaje vlasništvo Nestlé Grupe i može se koristiti u bilo koje svrhe, što pored ostalog podrazumeva reprodukovanje, obelodanjivanje, prenos, objavljivanje, emitovanje i postavljanje na sajt. Osim toga, Nestlé Grupa ima pravo da za bilo koje potrebe (pored ostalog za potrebe izrade, proizvodnje, reklame i plasiranja proizvoda na tržište) koristi sve ideje, umetnička dela, izume, rešenja, sugestije ili zamisli koji su sadržani u bilo kom vidu komunikacije koju uputite na ovaj veb sajt. Svako takvo korišćenje će se vršiti bez naknade strani koja dostavlja informaciju. Dostavljanjem informacije, takođe garantujete da ste vlasnik materijala/sadržaja koji je dostavljen, da se njima ne narušava reputacija i da njihovim korišćenjem Nestlé Grupa ne krši ni jedan važeći zakon. Nestlé Grupa nema obavezu da koristi dostavljene informacije.

Prava intelektualne svojine

Sva autorska i druga prava intelektualne svojine u svim tekstovima, slikama i drugom materijalu na ovom veb sajtu, vlasništvo su Nestlé Grupe ili su uključeni uz dozvolu odgovarajućeg vlasnika. Imate pravo da pretražujete ovaj veb sajt, reprodukujete njegove delove štampanjem, učitavanjem na hard risk ili za potrebe slanja drugim privatnim licima. To se vrši samo uz uslov da ne narušavate ni jedno autorsko pravo niti druga upozorenja o čuvanju poverljivosti i da se gore navedeno obaveštenje o robnoj marki pojavljuje na tim reprodukovanim primercima. Ni jedna reprodukovana forma bilo kog dela ovog veb sajta se ne sme prodati ni distribuirati radi komercijalne koristi niti se sme menjati ni ugraditi u bilo koji drugi rad, publikaciju ili veb sajt. Žigovi, logoi, karakteri i robne marke za usluge (pod zajedničkim nazivom: „Žigovi“) prikazani na ovom veb sajtu pripadaju društvu Société des Produits Nestlé S.A. kao delu Nestlé Grupe. Ništa što se nalazi na ovom veb sajtu ne treba tumačiti kao odobrenje licence ili prava na korišćenje žiga koji je prikazan na ovom veb sajtu. Korišćenje/ zloupotreba žigova sa ovog veb sajta ili iz bilo kog njegovog sadržaja, na drugi način osim kao što je prikazano u ovim uslovima, strogo je zabranjeno. Takođe vas obaveštavamo da će Nestlé Grupa aktivno sprovoditi svoja prava intelektualne svojine u punoj meri propisanoj zakonom.

Linkovi za druge veb sajtove

Linkovi na veb sajtovima Nestlé Purina PetCare mogu da vas odvedu van mreže i sistema Nestlé Grupe i Nestlé Grupa ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkcionisanje tih drugih veb sajtova trećih strana. Linkovi su dati u dobroj veri i Nestlé Grupa se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu naknadnu izmenu veb sajtova treće strane na drugim veb sajtovima trećih strana do kojih vas ti linkovi odvedu. Za linkove koji vode na druge veb sajtove se ne podrazumeva da imaju odobrenje Nestlé Grupe. Preporučujemo da se upoznate i pažljivo pročitate obaveštenja pravne prirode i obaveštenja o čuvanju poverljivosti na svim veb sajtovima koje posetite.

Garancije i odricanje od odgovornosti

Ovaj veb sajt koristite isključivo na sopstveni rizik.

Garancije

Ovaj veb sajt vam je stavljen na raspolaganje u „zatečenom stanju“, odnosno „prema raspoloživosti“, i stoga Nestlé Grupa ne daje nikakve garancije, bilo izričite, podrazumevane, zakonske niti bilo kakve druge (što se odnosi i na podrazumevane garancije za utrživost ili zadovoljavajući kvalitet ili podobnost za određenu namenu) kao ni garancije ili izjave da će materijal na ovom veb sajtu biti kompletan, tačan, pouzdan, pravovremen, da neće kršiti prava trećih strana, da će pristup ovom veb sajtu biti bez prekida ili da neće imati greške ili viruse, da će ovaj veb sajt biti bezbedan, da je bilo koji savet ili mišljenje dobijeno od Nestlé Grupe preko ovog veb sajta tačno ili da se na njega možete osloniti a sve izjave ili garancije u vezi sa tim se prema tome izričito odbacuju. Molimo vas da imate u vidu da se u nekim sudskim nadležnostima ne dozvoljava isključivanje od podrazumevanih garancija, tako da je moguće da se neka od ovih izuzimanja ne odnose na vas. Molimo vas da proverite svoje domaće zakone. Nestlé Grupa zadržava pravo da ograniči, obustavi ili bez obaveštavanja u bilo kom trenutku prekine vaš pristup ovom veb sajtu ili bilo kojoj opciji na ovom veb sajtu ili bilo koju opciju ili njen deo.

Odgovornost

Nestlé Grupa, odnosno bilo koja druga strana koja se bavi kreiranjem, proizvodnjom ili isporukom ovog veb sajta u naše ime, nije u obavezi niti ima bilo kakvu odgovornost za direktnu, propratnu, posledičnu, indirektnu, posebnu ili kažnjivu štetu, troškove, gubitke ili odgovornost bilo koje vrste i bez obzira na to kako proističe iz vašeg pristupanja, korišćenja, nemogućnosti korišćenja, promene sadržaja ovog veb sajta ili proističe iz bilo kog drugog veb sajta kome pristupite preko linka sa ovog veb sajta ili u meri koju dopušta važeći zakon, iz bilo kakvog postupka koji preduzmemo ili propustimo da preduzmemo na osnovu poruka koje nam šaljete putem elektronske pošte. Nestlé Grupa, odnosno bilo koja druga strana koja se bavi kreiranjem, prozvodnjom ili isporukom ovog veb sajta nije odgovorna da održava materijal i usluge koji su dostupni na ovom veb sajtu niti da dostavlja ispravke, ažurirane verzije ili nove verzije u vezi sa njima. Sav materijal na ovom veb sajtu podložan je izmenama bez obaveštavanja o tome. Pored toga, Nestlé Grupa nema odogovornost niti obavezu u pogledu gubitka nastalog usled virusa koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu ili drugu imovinu zbog vašeg korišćenja, pristupa ili učitavanja materijala sa ovog veb sajta. Ako se odlučite da učitate materijal sa ovog veb salta, to činite o sopstvenom riziku. U najvećoj meri koju zakon dozvoljava, izričito se odručete svih tužbi protiv Nestlé Grupe, njenih zvaničnika, direktora, zaposlenih, dobavljača i programera, na osnovu vašeg korišćenja ili pristupa ovom veb sajtu.

Zabranjena aktivnost

Zabranjuje se bilo kakva aktivnost koju bi po isključivo svom nahođenju Nestlé Grupa mogla smatrati nepodobnom odnosno koja bi bila nezakonita ili zabranjena zakonom koji se primenjuje na ovaj veb sajt, što se pored ostalog odnosi na: bilo koji postupak koji bi predstavljao kršenje privatnosti (kao što je učitavanje privatne informacije bez saglasnosti osobe na koju se to odnosi) ili drugih zakonskih prava privatnih lica; Korišćenje ovog veb sajta za narušavanje reputacije ili klevetu protiv Nestlé Grupe, njihovih zaposlenih ili drugih privatnih lica ili takvo postupanje koje narušava ugled imena Nestlé Grupe; Prenošenje datoteka koje sadrže viruse koji mogu prouzrokovati štetu na imovini Nestlé Grupe ili imovini drugih privatnih lica kao i postavljanje i prenošenje na ovaj veb sajt neodobrenih materijala, gde pored ostalog spadaju materijali koji po našem mišljenju verovatno izazvati uznemirenje, biti štetni ili ugrožavati sisteme ili bezbednost mreže Nestlé Grupe ili trećeg lica, biti klevetnički, rasistički, opsceni, preteći, pornografskog ili drugog nezakonitog sadržaja.

Sudska nadležnost i merodavno pravo

Materijal i informacije koje se javljaju na ovom veb sajtu su namenjene isključivo korisnicima sa teritorije Republike Srbije. Nestlé Grupa ne daje izjave da su materijal i informacije sa ovog veb sajta odgovarajuće ili primerene ili raspoložive na drugim lokacijama osim u okviru Republike Srbije. Vi i Nestlé Grupa se saglašavate da će se svaka protivrečnost ili potraživanje proisteklo iz ili u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta rukovoditi zakonom Republike Srbije i biće upućeni na rešavanje isključivoj sudskoj nadležnosti sudova u Republici Srbiji.

Korišćenje kolačića

Kao što je navedeno u Pitanju 7 Nestlé Purina Politika privatnosti na ovom veb sajtu se koristi tehnologija praćenja (kolačići) da bi se pratilo ponašanje posetilaca tokom posećivanja veb sajta kao i da bi se održao status prijave za ponovno posećivanje, kao i duži boravak na veb sajtu.

Korišćenje kolačića znači da svaki put kada se vratite na ovaj veb sajt , on prepozna vaš računar i dozvoljava vam da pristupite određenim informacijama, kao što su „vaši bukmarkovi“ i „vaša Purina početna strana“. Kolačići pored toga omogućavaju da veb sajt prepozna vaš računar kada se krećete sa jedne oblasti ili opcije ka drugoj, što znači, na primer da kada ste se jednom registrovali ili ulogovali, ne morate da taj postupak ponavljate tokom posete.

Praćenje vašeg kretanja tokom posete nam pomaže da razumemo kako posetioci koriste naš veb sajt i kako možemo da ga unapredimo da bismo izašli u susred potrebama naših posetilaca. Ove informacije o praćenju su anonimne i ne prikupljaju se podaci za identifikaciju ličnosti. Pored toga, naša politika nalaže da nikada ne prenosimo ove statističke podatke drugim organizacijama -trećim stranama.

Više informacija o tome kako Nestlé Purina koristi kolačiće i kako da ih izbrišete iz svog računara, možete naći na linku Nestlé Purina Politika privatnosti.

Dobrobit vašeg kućnog ljubimca

Informacije na ovom veb sajtu ne zamenjuju savet veterinara i isključivo su obaveštajnog karaktera. Potrebno je da se uvek obratite veterinaru – hirurgu ako vas brine zdravlje vašeg kućnog ljubimca. Veterinar je u prilici da prouči istoriju bolesti i fizički pregleda vašu životinju. Tako je uvek u daleko boljoj poziciji da odredi dijagnozu bolesti, utvrdi prognozu i da preporuke za odgovarajuće lečenje. Naši stručnjaci će vam sa zadovoljstvom pomoći preko upita o ponašanju životinje, iako bi trebalo da imate u vidu da često nije moguće dati savet preko elektronske pošte.

Iako je uložen odgovarajući napor da se obezbedi preciznost podataka na ovom veb sajtu, kao i da data mišljenja budu pravedna i razumna, ne daju se nikakve direktne niti implicitne izjave ni garancije da su navedene informacije ili mišljenja precizna, kompletna ili tačna. Nestlé Purina ne prihvata nikakvu odgovornost za posledice eventualno netačnih informacija.

Lozinke

Kada je to primenljivo, odgovorni ste za čuvanje poverljivosti bilo koje šifre koja se daje ili odabere tokom registracije. Da bi vaša šifra ostala bezbedna, nemojte je otkrivati trećim stranama. Odgovorni ste za sve aktivnosti koje se budu izvršavale pod vašom šifrom. Ako saznate da je neka treća strana došla do vaše lozinke ili da se vaša lozinka koristi neovlašćeno, potrebno je da nam to odmah prijavite, kao i da se ponovo registrujete koristeći neku drugu lozinku umesto nje.

Ažuriranje pravnog upozorenja

Zadržavamo pravo da unesemo izmene i ispravke ovog obaveštenja. Molimo vas da povremeno pregledate ovu stranu da biste proverili ove i nove, dodatne informacije.

Copyright © Nestlé Purina PetCare (UK) Ltd, 2017.