Odgovoran izbor izvora sastojaka

Naši ciljevi

Do 2016. godine

Težimo ka tome da završimo revizije odgovornog izbora izvora sastojaka za našu bazu neposrednih dobavljača 90% i da postignemo usklađenost sa njih 70%.

Do 2017. godine

Takođe smo posvećeni tome da 100% naše soje bude sledljivog identiteta.

Do 2020. godine

100% morske hrane iz prirodnog okruženja ili odgajane na farmama treba da vodi poreklo iz održivog izvora.

Naše gledište: Purina, održivost i izvor sastojaka

Bilo da je reč o vlasnicima kućnih ljubimaca, supermarketima ili veterinarima, svi žele da znaju odakle dolaze sastojci naše hrane i da li su njihovi izvori pretrpeli bilo kakve uticaje na životnu sredinu. Takođe, oni žele da znaju kakve su naše politike u pogledu određivanja izvora sastojaka.

U Purini, proces održivosti i izbora izvora sastojaka neprestano se razvija. Posvećeni smo tome da obezbedimo da naši dobavljači proizvode visokokvalitetne sirovine na odgovoran i i održiv način. Već radimo sa našim dobavljačima na tome kolika je važnost dobre sledljivosti i angažujemo naše dobavljače sa partnerima trećim stranama za ocenu našeg celokupnog lanca snabdevanja. Na primer, radimo sa organizacijama poput Proforest i Sustainable Fisheries Partnership da bismo utvrdili koliko su održive naše prakse. Takav rad nas postavlja na čelo onoga što čini Nestlé kao celina u oblasti određivanja održivih izvora sastojaka.

Mi ne samo što svakodnevno radimo sa našim partnerskim organizacijama, već se naš tim često sastaje sa dobavljačima i kupcima, ali i posećuje proizvodne lokacije. To nam omogućava dobro razumevanje načina rada naših dobavljača. Mada može biti dosta teško dopreti do svih naših dobavljača, budući da neki naši proizvodu imaju veoma složen lanac snabdevanja, uvodimo nove inicijative kao što su ocene farmi da bismo obezbedili da čitav naš lanac snabdevanja, sve od nivoa farme, bude održiv.

Purinine evidencije održivosti i izbor izvora sastojaka su od velike važnosti. Zato smo utvrdili dugoročne strategije izbora izvora sastojaka za materijale u našim proizvodima, tako da potrošači i zainteresovane strane mogu imati poverenja u izvore naših sastojaka.

Građenje na Nestlé CSV (Nagrada za kreiranje zajedničke vrednosti)

Nestlé je izradio Smernice odgovornog izbora izvora sastojaka za 12 ključnih roba (palmino ulje, soja, šećer, papir, kafa, kakao, mleko i mlečni proizvodi, morska hrana, ši puter, vanila, lešnik i meso, živina i jaja).

Posvećenost Kompanije Nestlé: odgovoran izbor izvora sastojaka u našem lancu snabdevanja

Pročitajte više o Nestlé CSV

Implement responsible sourcing

Stvari na koje smo se obavezali

Stvaranje radnih mesta u Purini za mlade ljude širom Evrope

Priznajemo da je privlačenje i zadržavanje dobrih radnika od suštinske važnost za budućnost našeg poslovanja.

VIŠE O TOME

Promovisanje prisustva kućnih ljubimaca na radnom mestu

Mi želimo da iskoristimo našu ekspertizu o prisustvu kućnih ljubimaca na poslu i da pomognemo i drugim kompanijama da učine to isto.

VIŠE O TOME

Uklanjanje veštačkih boja iz naših proizvoda

Mnogi naši proizvodi već nemaju veštačke boje. Do 2023. godine više ih neće imati nijedan proizvod.

VIŠE O TOME

Obezbeđivanje dostupnih informacija o proizvodima i saveta za negu kućnih ljubimaca

Mi verujemo u osnaživanje potrošača da će učiniti informisane izbore.

VIŠE O TOME

Promovisanje odgovornog programa za vlasnike kućnih ljubimaca za decu

Mi želimo da pomognemo u edukaciji više dece širom Evrope da nauče kako da postanu odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca

VIŠE O TOME

Lider u industriji kada su u pitanju istraživanja u oblasti ishrane i zdravlja kućnih ljubimaca

Kao kompanija ljubitelja kućnih ljubimaca, posvećeni smo sreći kućnih ljubimaca tako što smo lideri u industriji hrane za kućne ljubimce i razumevanju kućnih ljubimaca.

VIŠE O TOME

Pomoć u smanjivanju rizika gojaznosti kod kućnih ljubimaca preko programa saradnje u prevenciji

Mi u Purini želimo da podignemo veću svest po pitanju gojaznosti kućnih ljubimaca i zajedno sa partnerima radimo na izradi holističkih programa prevencije.

VIŠE O TOME

Unapređenje ekoloških performansi Purina ambalaže

Naša je obaveza da smanjimo uticaj na životnu sredinu i podstičemo reciklažu.

VIŠE O TOME

Promovisanje usvajanja kućnih ljubimaca preko saradnje i partnerstava

Mi želimo da što više kućnih ljubimaca pronađe dom u kome će biti voljeni.

VIŠE O TOME