Vaš ljubimac, naša strast.
Pas jede hranu iz crvene činije

Unesite inovacije u ishranu kućnih ljubimaca i nabavljajte sastojke kroz regenerativne prakse.

Inovacije vođene naukom će uvek biti u središtu naše ekspertize u oblasti ishrane. Biramo prave sastojke visokog kvaliteta kako bismo osigurali da naši recepti daju hranljive sastojke kućnim ljubimcima. Takođe radimo na odgovornoj nabavci svojih sastojaka.

Naši ciljevi
  • Do 2024. lansiraćemo 20 novih proizvoda koji poboljšavaju zdravlje i dobrobit kućnih ljubimaca (Početak 2021.).
  • Do 2025. godine, 20% proteina iz žitarica i povrća će se dobijati regenerativnim poljoprivrednim metodama, a do 2030. 50%.
  • Do 2030. koristićemo samo ribu dobijenu odgovornom praksom (divlji ulov i akvakultura).
Naša obaveza

Zašto je to važno

Purina je osnovana sa ciljem garantovanja ishrane visokog kvaliteta, na osnovu naučnih dostignuća i inovacija koje mogu pomoći u poboljšanju zdravlja i dobrobiti kućnih ljubimaca.  Iako će nam ishrana uvek biti u srcu, sastojci koje koristimo i način na koji ih dobijamo biće nam prioritet. Prepoznajemo svoju odgovornost da nastavimo da isporučujemo kvalitetnu ishranu našim kupcima uz istovremeno smanjenje uticaja na klimu. 

Stoga ćemo nastaviti da pažljivo pratimo broj svojih novih proizvoda dizajniranih da poboljšaju zdravlje i dobrobit kućnih ljubimaca. 
Takođe ćemo pratiti koliko naših sastojaka potiče iz regenerativne poljoprivrede i odgovornih postupaka nabavke.

Naše stanovište: Purina, istraživanja i ishrana

Mi smo kompanija vlasnika i ljubitelja kućnih ljubimaca, od naših naučnika i nutricionista do naših ljudi iz marketinga i prodaje. Posvećeni smo razumevanju nutritivnih, bihevioralnih i društvenih potreba kućnih ljubimaca. Nastojimo da učinimo sve što možemo da ih održimo zdravim i srećnim.

U osnovi verujemo da je naučno dokazana, kvalitetna ishrana neophodna za dobrobit kućnih ljubimaca. Zato smo od nastanka Purine i kroz sve svoje aktivnosti ostali verni obećanju svog brenda naučno dokazanih proizvoda za visokokvalitetnu ishranu koji daju rezultate. U Purini, ishrana zauzima centralno mesto.

Međutim, takođe shvatamo da je naša hrana za kućne ljubimce u središtu naših napora da smanjimo uticaj Purine na životnu sredinu. Kroz svoju posvećenost regenerativnim poljoprivrednim praksama za naše žitarice i biljne proteine nastojimo da preokrenemo opadajući trend zdravlja zemljišta i pomognemo u smanjenju ukupne emisije ugljenika kompanije Purina.

 

U saradnji sa uglednim partnerima i liderima u oblasti veterine širom sveta, kao i našim odgovornim stručnjacima za nabavku, uzbuđeni smo zbog mogućnosti pokretanja inovacija koje donose važan napredak u zdravlju i dobrobiti kućnih ljubimaca i mogu pomoći u smanjenju našeg uticaja na klimu.  Znamo da sami ne možemo postići svoje ciljeve. 

Eksperti kompanije Purina

Nastavljamo prakse društveno odgovornog poslovanja kompanije Nestlé

Baš kao što smo posvećeni poboljšanju života kućnih ljubimaca i ljudi koji ih vole, naša matična kompanija Nestlé je posvećena poboljšanju kvaliteta života i doprinosu zdravijoj budućnosti pojedinaca i porodica, počevši od naših zajednica i planete.

Pročitajte više o programu Nestlé u društvu

Regenerativna poljoprivreda: Šta je to?

Regenerativna poljoprivreda je pristup poljoprivredi čiji je cilj poboljšanje zdravlja i plodnosti zemljišta – kao i zaštita vodnih resursa i biodiverziteta. Obnavljanje zdravlja zemljišta pomaže da se smanji i kontroliše povećan nivo ugljenika u zemljištu i biljnoj biomasi. Zdravija zemljišta su takođe otpornija na uticaje klimatskih promena i mogu povećati prinose i time pomoći da se poboljša život farmera.

Naš Nestlé standard odgovorne nabavke

Naš Nestlé standard odgovorne nabavke definiše način na koji sprovodimo nabavku kroz brigu i poštovanje prema pojedincima, zajednicama i planeti. Opisuje zahteve i načine rada koje primenjujemo sa našim trećim stranama u uzvodnom lancu snabdevanja kako bismo obezbedili održivo dugoročno snabdevanje i ostvarili ambiciju stalnog smanjenja našeg uticaja na resurse planete.

Naposletku, nastojimo da podržimo i doprinesemo zajedničkoj vrednosti, imamo blagotvoran uticaj na ljude i zajednice i planetu i stremimo stalnim poboljšanjima kako bismo postigli zahteve standarda. Naš standard prevazilazi industrijske norme i zasniva se na 5 ključnih principa.

  • Vršimo nabavku sa pažnjom i poštovanjem prema planeti, ljudima i okeanima.
  • Dobavljači primenjuju dobre standarde rada i brinu o svojoj radnoj snazi, čuvaju prirodne resurse i posluju na etički način.
  • Medijatori (organizacije koje deluju kao posrednici između strana u procesima pregovaranja i drugim poslovima) deluju u skladu sa istim principima vrednosti i poštovanja.
  • Poreklo, farmeri i ribari kontinuirano unapređuju svoje načine rada.
  • Nivoi lanca snabdevanja rade u skladu sa važećim propisima, kontinuirano prate, otkrivaju i unapređuju se u odnosu na standard.
Devojka trči sa psima
Naš uticaj
Naše obaveze
Posvećeni smo tome da radimo više važnih stvari za kućne ljubimce, za ljude koji ih vole i za planetu koju delimo. Zato smo posvećeni postizanju svojih 6 obaveza u Purini.