Vaš ljubimac, naša strast.
Starica sa mačkom

Negujemo zdravlje ljudi snagom veze između kućnog ljubimca i čoveka

Verujemo da korišćenje snage veze između kućnih ljubimaca i ljudi može doneti stvarne koristi zdravlju i dobrobiti ljudi. 

Naš cilj

Do 2030. godine, cilj nam je da pomognemo 1.000.000 ljudi u ranjivim situacijama da poboljšaju svoje zdravlje i blagostanje (Početak 2021.)

Naša obaveza

Zašto je to važno

Kao deo našeg stalnog rada u našim zajednicama znamo i vidimo posledice ranjivosti. Skoro četvrtina svetske populacije izjavila je da nema na koga da računa za pomoć u nevolji. U mnogim evropskim zemljama, oko četvrtina stanovništva prijavila je da pati od najmanje jednog problema sa mentalnim zdravljem. Takođe nam naše iskustvo i tekuća istraživanja govore da je moć veze između kućnog ljubimca i čoveka pomogla mnogima u ranjivim situacijama.  

Imamo dugogodišnja partnerstva u Evropi u kojima je veza između kućnih ljubimaca i ljudi (putem intervencija, aktivnosti ili terapija u cilju pružanja pomoći životinjama) pomogla deci i odraslima sa fizičkim i mentalnim zdravstvenim potrebama i donela pozitivne rezultate. Na primer, kroz našu podršku istraživanju u Španiji u saradnji sa Univerzitetom Kralj Huan Karlos i bolnicom Niño Jesús de Madrid o prednostima terapijskih pasa kod dece koja imaju poremećaje u ishrani, videli smo smanjenje anksioznosti i simptoma depresije kao i povećanje samopoštovanja.  
Nastavljamo da radimo sa našim partnerima i omogućavamo razmenu najboljih praksi i rezultata.

Ovoj obavezi ćemo doprineti i putem svoje nagrade BetterwithPets koju ćemo dodeljivati najuticajnijim organizacijama koje koriste moć veze između kućnih ljubimaca i ljudi i čine razliku u zdravlju i dobrobiti dece ili odraslih u ranjivim situacijama. Više o nagradi BetterwithPets možete pročitati u nastavku. 

Cilj nam je da stvorimo inkluzivnu zajednicu zasnovanu na saradnji u kojoj možemo da delimo i iskoristimo stručnost, najbolju praksu i alate za postizanje pozitivnog društvenog uticaja.

Nagrada Purina BetterwithPets Prize

Godine 2018. ustanovili smo nagradu Purina BetterwithPets Prize. Ova nagrada je u vezi sa našim osnovnim uverenjem da su ljudi i kućni ljubimci bolji zajedno. Znamo da postoji magija u vezi između kućnog ljubimca i čoveka koja se može iskoristiti za pokretanje pozitivnih promena za zdravlje i dobrobit ljudi i zajednica. Nagrada je podržala preduzetnike koji su razvili ovakve inicijative. 
 

StreetVet iz Velike Britanije je dobitnik naše nagrade za 2020. Oni pružaju besplatnu veterinarsku negu kućnim ljubimcima čiji su vlasnici beskućnici. StreetVet je osvojio 50.000 CHF za podršku pokretanju prve šeme akreditacije hostela koji primaju kućne ljubimce, a koja omogućava vlasnicima kućnih ljubimaca koji su beskućnici smeštaj zajedno sa njihovim ljubimcima. 

Od 2023. godine, nagrada BetterwithPets će se dodeljivati svake 2 godine sa dvogodišnjim ciklusom grantova do 2030. godine. Fokusiraće se na prepoznavanje i podršku izuzetnim organizacijama koje brinu i podržavaju zdravlje ljudi kroz snagu veze između kućnog ljubimca i čoveka i fokusiraju se na one u ranjivim situacijama.

 

„Sve u vezi sa StreetVet-om za mene je bilo ludo putovanje, od ideje – samo nošenje ranca i izlazak, do ovoga što sada radim svaki dan. Sve se svodi na naše volontere, koji su neverovatni i snagu veze između ljudi i životinja, jer zato svi to radimo. Najbolji deo ovog procesa i StreetVet-a odnosio se na ljude koje smo sreli na putu, bilo da su to vlasnici sa svojim psima, ili ljudi koji su želeli da naprave razliku.”

Džejd Stat. Suosnivač StreetVet-a

Kućni ljubimci u bolnicama

Kroz svoj rad na inicijativi „Kućni ljubimci u bolnicama” u Španiji, podržavamo terapijske pse u dobijanju pristupa bolnicama kako bismo pomogli stručnjacima koji pomažu ljudima da se oporave. Primer našeg rada je naša saradnja sa bolnicom Niño Jesús u Madridu i Univerzitetom Kralj Huan Karlos u izradi studije o efektima intervencija uz pomoć životinja za adolescente sa poremećajima u ishrani, kao što su anoreksija i bulimija. Prvi rezultati koje smo uočili bili su povećanje „lepih emocija” kod pacijenata (veća opuštenost, sreća i vedrina), poboljšanje njihovog samopoštovanja i smanjena anksioznost i depresija.

Takođe sarađujemo sa bolničkom klinikom i CTAC-om (Centro de Terapias Asistidas con Canes) na istraživačkom projektu, sagledavajući prednosti terapijskih pasa kod dece sa neurorazvojnim poremećajima. Ovo istraživanje razmatra kako terapija uz pomoć kućnih ljubimaca može pomoći deci sa poremećajima kao što su ADHD (poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje), fetalni alkoholni sindrom, posttraumatski stres i poremećaj autističnog spektra. Tokom naučne studije, prikupljaće se podaci kako bi se pokazao uticaj koji ova vrsta terapije uz pomoć pasa može imati na poboljšanje samopoštovanja, samopouzdanja, društvenih veština i regulisanje emocionalnih i bihevioralnih problema.

Nastavljamo prakse društveno odgovornog poslovanja kompanije Nestlé

Baš kao što smo posvećeni poboljšanju života kućnih ljubimaca i ljudi koji ih vole, naša matična kompanija Nestlé je posvećena poboljšanju kvaliteta života i doprinosu zdravijoj budućnosti pojedinaca i porodica, počevši od naših zajednica i planete.

Pročitajte više o programu Nestlé u društvu 

Devojka trči sa psima
Naš uticaj
Naše obaveze
Posvećeni smo tome da radimo više važnih stvari za kućne ljubimce, za ljude koji ih vole i za planetu koju delimo. Zato smo posvećeni postizanju svojih 6 obaveza u Purini.